UKP

UNIT KEWANGAN & PEROLEHAN

FUNGSI 1

Merancang, mengurus dan menilai prestasi perbelanjaan BTPN & PKG

FUNGSI 4

Mengewalselia perolehan dan penyelenggaraan asset tak alih

FUNGSI 2

Merancang, mengurus dan menilai dasar Perolehan & Pengurusan Aset

FUNGSI 5

Menyedia Anggaran Belanja Mengurus (ABM) BTPN & PKG

FUNGSI 7

Melaksanakan tugas yang diarahkan dari semesa ke semasa.

FUNGSI 3

Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset alih

FUNGSI 6

Melaksanakan dan mengawalselia semua urusan berkaitan kewangan serta akaun BTPN dan PKG

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pin It on Pinterest