UKP

UNIT KEWANGAN & PEROLEHAN

FUNGSI 1

Merancang, mengurus dan menilai prestasi perbelanjaan BTPN & PKG

FUNGSI 4

Mengewalselia perolehan dan penyelenggaraan asset tak alih

FUNGSI 2

Merancang, mengurus dan menilai dasar Perolehan & Pengurusan Aset

FUNGSI 5

Menyedia Anggaran Belanja Mengurus (ABM) BTPN & PKG

FUNGSI 7

Melaksanakan tugas yang diarahkan dari semesa ke semasa.

FUNGSI 3

Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset alih

FUNGSI 6

Melaksanakan dan mengawalselia semua urusan berkaitan kewangan serta akaun BTPN dan PKG

Kursus Peningkatan Profesionalisme PT PKG Negeri Selangor 2017

Kursus akan diadakan pada 17 -19 April 2017 di Bilik Cenderawasih, BTPN Selangor. Seramai 33 orang Pembantu Tadbir N19 bersama 4 orang PT N22(KUP) telah hadir ke kursus ini. Slot 1 telah diisi dengan Slot Motivasi oleh En. Mohd. Azam bin Mohd. Nasir (pegawai PPD Hulu...

Pin It on Pinterest